ПРОДАЖНОСТ

Който себе си предава,
лесно ближния предава,
а който себе си продава,
също ближния продава.

Категория: