ПРЕХОДЪТ

Управници забравиха,
че на добро ги учеха,
а те злини направиха!

Категория: