ЛЪЖЛИВОТО ОВЧАРЧЕ

Лъжливото
овчарче
фалшиво е
другарче!

Категория: