БЪДЕЩЕТО

Ако така върви, бъдещето не е
европейско, нито американско,
или азиатско, а човекоядско!

Категория: