КНИГИТЕ

Инквизицията
книгите горяла,
дИмокрацията
днес ги забранява!

Категория: