ПРИСТАНЪТ

Светът е океан безграничен.
Земята е пристан космичен,
създаден за дом на Човека,
да живее и пътува до века!

Категория: