БЛИЖНИ

Едни са безгрижни,
а други - тревожни
за своите ближни!

Категория: