НЕДОСТАТЪЦИ

Имат и добрите
свои недостатъци,
но само сатаните
се гордеят с тях!

Категория: