МЪДРОСТ

Убий в себе си звяра,
но не и теб със звяра!
Туй е мъдрост прастара!

Категория: