СВОБОДНО СЛОВО

Спират микрофони,
спират мобифони,
канят глухо-неми
журналисти хроми.

Категория: