ОЦЕНКИ

Който се подценява,
пред злото се снишава,
а щом се надценява,
със злото се сдушава.

Категория: