СЕЗОНИ

На лятос слънце гоним,
на есен пък го търсим
и в люта зима мръзнем,
докато пролет зърнем!

Категория: