ЧОВЕЧНОСТ

И преди и днес доброто
е преследвано, горкото,
но се бори все със злото
за човечност, не за злато!

Категория: