СМЯНА И ПРОМЯНА

Никоя смяна
не е промяна,
но е закана
за нова смяна!

Категория: