ДОБРИ И ЗЛИ

Добрите също грешат,
но злите вечно рушат,
което добрите творят!

Категория: