ЖИВОТЪТ

Растенията, животните
и хората имаме една и
съща жизнена енергия,
която не знаем каква е.
Поклон пред тази велика
вечна сила, явна и тайна,
като Вселената безкрайна!

Категория: