ПАРИ И ДУШИ

Едни заработват парите,
други ги плащат с душите,
затуй продължават бедите!

Категория: