ДОБРОДЕТЕЛИ

Истинските добродетели
на доброто са крепители,
а на злото са рушители!

Категория: