СВОБОДАТА

Човек не е свободен,
когато е поробен
и някому удобен!

Категория: