СЪДБАТА

Съдбата е като сянка:
върви редом до правия
и бяга от падналия.

Категория: