ПАРИ И СЛУГИ

Днес важни стават
чрез парите
и управляват
чрез слугите!

Категория: