ПРЕСЛЕДВАНЕ

Преследват словото прекрасно!
Дано на будните да стане ясно,
преди да стане прекалено късно!

Категория: