ТЪГА И РАДОСТ

Тъгата споделена
е двойно намалена,
а радост споделена
е двойно умножена!

Категория: