НАДМЕННОСТ

Надменното държание
е собствено признание
за празно съдържание.

Категория: