ЩАСТИЕТО

Щастието е вярност на народа
и на божествената ни природа,
а не на сатанинската порода!

Категория: