РОДАТА

Животът и смъртта
са като брат и сестра,
каквато е родата,
такива са чедата.

Категория: