РАВЕНСТВО

Някой от половин човек
става човек и половина,
а друг човек и половина
се превръща в половина.

Категория: