ДУМИ

Като снайперни куршуми
стрелят истинните думи
срещу алчните кратуни
и престъпните маймуни.

Категория: