сърършенство

съвърш`енство чрез
оизяществ`яване
път нер`авен е

Категория: