осем

Осем е знак за
безкрайност . БЪЛГАРИЯ
носи го в букви !

Категория:

Comments

Петър Дънов има такова определение: "Българите са най-древният окултен народ" и "Българският език е най-древният окултен език". Тогава не е чудно, че България е кодирала знака на безкрайността в своето древно име. Това отговаря на думите на Дънов и на твоето оригинално хайку, rhymefan!

Pages