ПОЛОВИНЧАТОСТ

Половин истини,
половин законност,
половин демокрация -
това е днешната
наша ситуация!

Категория: