обожеств`ена

Обожеств`ена
завистта е , който и
да възроптае ...

Категория:

Comments

Неугасима
любовта е, винаги
щом засияе...

Любов и завист, между тези крайности се мята човек, rhymefan. Въпрос на свободна воля е изборът...

Бе заради ЛЮБОВТА ! от Афродѝта
П`арис подпомогнат ,
след което бе от х`ера и атѝна
безвъзвратно п`огнат ...

ЛЮБОВТА и Троя , и троянци изгоряха ...
завистта и х`ера , и атѝна надделяха ...

завистта - обожествена
любовта - озлочест`ена

Pages