ПРОДАЖНОСТ

Народа, който продава,
по двеста хиляди лева
заплата днес получава,
макар че ад заслужава!

Категория: