ПРЕДПРОЛЕТНО

Пролет , плахо ти пристъпваш ! -
Ту си жарка , ту си лед !
Нови пъпчици напъпваш
и творѝш ни цветосв`ет !

Разтуптявай светостта си
за живот и за жив`ец
и дарявай радостта си
за прослава на ОТ`ЕЦ !!!

Категория: