КОПНЕЖИ

В горко нещастие
и при всевластие,
глад е за щастие!

Категория: