ПРАВЗРИВ

душѝ сл`ети
плът в плът
ЛЮБОВ СВ`ЕТИ
.........................................
шшш...шшш...шшшт !...

Категория: