"ВСУЕ СЕ МОРИТЕ!"

Преводачо, продавачо,
на "Под игото" палачо,
жалък само си палячо!

Категория: