ЗВЕЗДИ

Днес денят е на Тъгата,
но звездите на Земята
са звезди и в Небесата!

Категория: