че

Че духовността
в доходността е , иска
се да се внуши ...

Категория: