ВРЕМЕНА И НРАВИ

Било престъпно време
по Крумовото време,
затуй щом някой вземе,
наказван бил навреме,
а днес е честно време -
не съдят, който вземе!

Категория:

Comments

днес да се краде
въпрос е на престиж и
най се става висш

Благодаря за допълнението, rhymefan!
За всеки, който крал,
мечтан е днес финал
да стане важен крал!

Pages