защо (жаргонно - в такт осем осми)

защо при справка скатавка

Категория:

Comments

Справка - скатавка
когато е по-дребен
дори от мравка...

Rimefan, имах предвид отношението на някои чиновници към данъкоплатците, но може би е друго...

Pages