кука

Кука със стръв те
подлъга , риб`оче , от
волно поточе ...

Чакаш в жив`арник ...
Кръвт`а ти дан`о други
рѝбки отпр`ати ...

Категория:

Comments

И саможертвата си струва, ако успее да предпази други...

Pages