ДИМОКРАЦИЯ

Слугинажът роден
днес е най-угоден
на врага народен!

Категория: