СТИХ - БОГОНАЧ`АЛИЕ

съвършенство в СТИХ -
БОГОНАЧ`АЛИЕ на
ВЕТХ и НОВ ЗАВ`ЕТ

Категория:

Comments

Чудесно попадение, rhymefan! Начало и начело едновременно!

И нека т`опли ,
вдъхновява , св`ети и
очовечава ! ...

Благодаря за пореден път , господин Попов !

Pages