По Георги Константинов - "МИГ КАТО ВЕЧНОСТ"

когато
е
вечност
мигът

ЛЮБОВ
е
............
и
спѝра
дъхът

Категория: