ЕПИТАФИЯ ЗА ВАПЦАРОВ

Човек, заложил си главата
зарад народ и свободата
е ангел, слязъл на Земята!

Категория: