от

от тежестта на
думите буквите се
попрегърбиха

Категория:

Comments

Буквите са деца на думите. Ако забравим думите, буквите губят смисъл...

Pages