ДУМИ

ДУМИ от всички
ез`ици !... И ВИЕ СЕ
(съ)единявайте !...

Категория: