ДОБРИТЕ

Душите на добрите,
подобно на звездите,
блестят във висините.

Категория: