СМИСЪЛЪТ

Целта на битието
е любов и доброто,
и борба срещу злото!

Категория: